Přepis rozhovoru o Konferenci Rio + 20

 Zástupci Evropské unie a také organizace, která se zabývá ochranou ŽP jsou ovšem výsledkem zklamané, mají za to, že současné dohody jen potvrzují to, k čemu se již země zavázaly dříve.

Na konferenci byli také zástupci České republiky, na otázky odpovídal první náměstek ministra životního prostředí Ing. Jakub Kulíšek

 

Moderátor: Finální text dohody je výsledkem kompromisů a vyjednávání, proto možná aktivistům vadí jeho nekorektnost. S jakými problémy se museli autoři finální verze vyrovnat?

Jakub Kulíšek: Autoři finální verze se s problémy moc nevyrovnali, protože platí to, že do 15:6 jednání mělo na starosti vyjednávání OSN, bylo vyjednáno cca 37% dokumentu, po 15. 6 přešlo vyjednávání na stranu Brazílie a ta text připravila bez větších kompromisů,  z toho  může pramenit nespokojenost ze strany EU

Moderátor:EU tvrdí, že by ráda viděla specifičtější a ambicióznější závěry, jaké závěry by to měly být a proč se je nepodařilo do finálního znění dosadit?

Od 15. 6. už text nebyl vyjednávám tím způsobem, že by se hledaly kompromisy, ale byl předložen jako celere strany Brazílie, materiál není konkrétní, ale jeho smyslem není obecný závazek , spíše politická deklarace. Poté je na konkrétních členských  státech, resp. EU, jak poté budou tuto politickou deklaraci implementovat. Je dobré, že došlo k dohodě, jednání bylo velmi dlouhé a náročné.

 

Moderátor: Jaký je tedy cíl politické deklarace, když žádné závazky nevyplývají?

Jakub Kulíšek:Je to  dohoda o  obnovení politického závazku z minulosti, řešení budoucnosti a také nového tématu Zelené ekonomiky, které je v rámci ČR konkrétní např. program Zelená úsporám.

Řešení institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj v rámci OSN.

K dohodě nedošlo v prostředcích implementace, kde byl velký tlak ze skupiny rozvojových zemí, nedošlo k navýšení prostředků jdoucí do rozvojových zemí.

 

Moderátor: Jaké bylo postavení delegace ČR?

Jakub Kulíšek:ČR se podílela intenzivně na přípravě dokumentu i na vyjednáváních o jeho znění.

Problém byl v otázce  institucionálních reforem, aby byly vytvořeny a vytvořily se i nové instituce větší efektivita stávajících institucí, popř. jejich reformování, a k tomuto došlo.

Zdroj: Rádio Česko

Vloženo: 20.07.2012

Zpět na seznam novinek

2012 | MOONS DESIGN