Osobní údaje

Narození: 23.1.1981
Bydliště: Šumperk
Stav: svobodný

Vzdělání

2006 - dosud Vysoká škola CEVRO INSTITUT (Mgr.)
Program: Právní specializace. Obor: Veřejná správa
2004 – 2006 Vysoká škola finanční a správní (Ing.) 
Program: Ekonomika a management. Obor: Řízení podniku a podnikové finance
2000 – 2003 Vysoká škola Evropský polytechnický institut (Bc.)
Obor: Management a marketing zahraničního obchodu

Hlavní pracovní zkušenosti

2011 - dosud

Ministerstvo životního prostředí
1. náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce ekonomiky a politiky životního prostředí

2010 – 2011 Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR
Poradce ministra v oblasti strukturálních fondů a politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie
2008 – 2010 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Poradce pro oblast strukturálních fondů se zaměřením na regionální rozvoj a cestovní ruch, koordinátor mezinárodního projektu RIVERSHIELED, realizovaného v rámci programu INTERREG IIIB CADSES
2006 – 2008 Střední soukromá odborná škola živnostenská Brno
Vedoucí projektu Praktikum podnikatele realizovaného pomocí dotací z ESF
2006 – 2007 Vysoká škola logistiky
Manager projektů financovaných z evropských fondů (ESF, INTERREG)
2000 – 2006 GLOBCOM spol. s r.o.
Jednatel a majitel poradenské společnosti v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu


Veřejná činnost

  • člen svazu Vědecko-technologických parků ČR
  • člen Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Šumperka a Jesenicka
  • předseda správní rady Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu (destinační management turistického regionu)
  • člen Komise pro vnější vztahy Olomouckého kraje
  • zástupce Olomouckého kraje v Asociaci inovačního podnikaní
  • předseda Komise Strategického plánování a investic města Šumperk
  • člen dozorčí rady Povodí Odry

Publikační činnost

  • Kulíšek, J., Martinková, P.: Projektový management. Přerov: VŠLG, LMS Moodle, 2007
  • Kulíšek, J., Smítal, P., Kučera, M., Červenka, M.: Linková autobusová doprava jako závazek veřejné služby, RARSM, 2007       
2012 | MOONS DESIGN