Ovzduší na Ostravsku pomůže zlepšit 5 miliard korun z evropských fondů

Po nástupu na ministerstvo životního prostředí Tomáš Chalupa deklaroval, že zlepšení ovzduší je jeho prioritou. Teď ministerstvo poskytne dalších 5 miliard korun z fondů Evropské unie, které pomohou snížit emise na Ostravsku. Částka se rozdělí mezi úspěšné žadatele o dotaci z Prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí, která je zaměřená na podporu projektů v Moravskoslezském kraji. V rámci nově vypsané výzvy bylo přijato 33 projektů od 6 žadatelů, kteří patří k hlavním znečišťovatelům v regionu.

„Je důležité, že se po tak dlouhé době rozhýbalo další čerpání finančních prostředků pro zlepšení ovzduší v kraji a že klíčoví žadatelé v takové míře reagovali“ uvádí první náměstek ministra životního prostředí Jakub Kulíšek.

Ministerstvo životního prostředí pod vedením prvního náměstka Jakuba Kulíška zorganizovalo sérii kulatých stolů právě pro žadatele o dotaci z Prioritní osy 2, aby předešlo zbytečným administrativním nesrovnalostem a umožnilo žadatelům na příspěvek dosáhnout.

Dnes se uskutečnil další kulatý stůl, kde první náměstek Kulíšek seznámil žadatele velkých projektů s nutností notifikace Evropské komise. „Česká republika se tak stává první zemí v Evropské unii, která umožní 90% míru podpory pro průmyslové podniky, které snižují emise,“ zhodnotil dnešní jednání první náměstek.

Z obdržených žádostí o dotaci bude vybráno 80 % nejlepších projektů, které obdrží podporu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů. Taková je podmínka ze strany Evropské komise. Zbývajícím 20 % projektů bude nabídnuta 40 % podpora. „Projekty posoudíme ve zrychleném režimu a do konce srpna budou žadatelé vyrozuměni, aby mohlo dojít k co nejrychlejší realizaci,“ dodal první náměstek.

Obyvatelům nejhůře znečištěného regionu v České republice by se tak mělo začít lépe dýchat už na přelomu roku 2013/2014. Ovzduší na Ostravsku by se mělo zlepšit ještě výrazněji v zimním období roku 2014/2015, kdy budou realizovány zbylé projekty.

Do roku 2010 byla přitom ze 16 miliard určených na zlepšení ovzduší vyčerpána pouze 1 miliarda. „Aktivním přístupem Ministerstva životního prostředí najde do konce roku 2012 své příjemce více než 10 miliard korun dotačních prostředků,“ říká k dalšímu znatelnému průlomu v čerpání evropských peněz ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Ministerstvo životního prostředí vyjednalo na konci roku 2011 v Evropské komisi klíčový bod - výši podpory pro žadatele. Dosavadních 40 % bylo navýšeno na současných 90 %. Tento finanční podíl pak hrál u velkých znečišťovatelů v zájmu o evropské fondy zásadní motivační roli.

Zdroj: www.mzp.cz

Vloženo: 11.08.2012

Zpět na seznam novinek

2012 | MOONS DESIGN