J. Kulíšek: Naší ambicí je dálkové přivaděče vybojovat

Rozhovor s prvním náměstkem Ministerstva životního prostředí (MŽP) Ing. Jakubem Kulíškem o evropských dotacích, problémech stávajícího Operačního programu Životní prostředí a vyjednávání s Evropskou komisí (EK).

Jaký je obecně Váš názor na financování projektů pomocí evropských dotací?

Je určitě dobře, že byly podpořeny některé projekty, které by se bez této podpory nepodařilo realizovat. Obecně mám za to, že dotace jsou nástrojem, který není pro ekonomiku příliš šťastný. Ale současně, pokud jsou výchozí podmínky nastaveny tak, že bez nich to nelze, pak je potřeba je využívat v maximální možné míře. Je potřeba ale hlídat, aby byla co nejnižší byrokracie, aby projekty byly efektivní. Aby co nejvíce finančních prostředků skončilo ve smysluplných projektech. A také aby česká strana byla rovnocennějším partnerem pro Evropskou komisi.

Dostane ČR pokuty za nesplnění termínu 31. 12. 2012 pro vybudování ČOV pro obce nad 2000 ekvivalentních obyvatel? 

EK ví, že na tomto problému pracujeme, a tudíž nám sankce ještě uloženy nebyly. Minimální výše jednorázové paušální pokuty v případě České republiky činí 1,773 milionu euro. Avšak tato částka se dále bude násobit koeficientem závažnosti. ČR dále hrozí penále ve výši 2 500 euro denně do té doby, než bude sjednána náprava. I tato částka bude dále násobena koeficientem závažnosti. S ohledem na soudní praxi lze očekávat, že výše paušální pokuty i penále na svých dolních hranicích nebudou. V případě ČR by se mohlo jednat o 2 miliony euro jednorázové pokuty a penále ve výši cca 10 000 eur denně.

Pokud bude ČR postihnuta, budou penalizována také konkrétní města, která nesplnila požadavky?

Za plnění směrnice nese plnou zodpovědnost Česká republika. Města a obce mají povinnost vůči národním orgánům. Takže samozřejmě dojde k sankcionování měst, která neplní limity, ale nikoliv přenosem sankce v plném rozsahu. Podle zákona č. 20/2004 Sb., resp. vodního zákona č. 254/2001 Sb., mohou dostat pokutu až do výše 1milionu korun.

Jaké výše dosahuje aktuální čerpání z OPŽP? Předpokládáte, že bude většina prostředků vyčerpána?

Rozhodně naší ambicí je, aby většina prostředků byla vyčerpána. Aktuálně bylo za celý OPŽP proplaceno žadatelům 23,7 %, tedy 29,1 mld. korun. Z toho 12,5 mld. korun bylo vyčerpáno jenom v minulém roce. Velký nárůst byl zejména v jeho druhé polovině, což nás naplňuje optimismem. Pokud bychom čerpali prostředky lineárně, tak bychom celkový rozpočet jistě nevyčerpali.

Co se týká prioritních os 1.1. a 1.2., celkový rozpočet v rámci OPŽP činil 43 mld. korun a veškeré prostředky jsou již alokovány na konkrétní projekty. 

Certifikované výdaje schválené EK činili ke konci roku 2010 celkem 9,2 mld. korun, tzn. 8 %. Od té doby je – po kauze Michálek – proces certifikace výdajů OPŽP ze strany EK pozastaven. V rámci 5. certifikace jsou připraveny výdaje v objemu 10,8 mld. korun. Pro 6. certifikaci jsou připraveny další výdaje v objemu 7,2 mld. korun. Po jejich schválení budou tyto finanční prostředky Evropskou komisí refundovány na účet Ministerstva financí ČR.

Pokud jde o tzv. náhradní projekty, které jste nyní přijali ze zásobníku pro osu 1.1, můžete krátce shrnout, na jaké konkrétní akce budou zbývající prostředky přesměrovány?

Postupovali jsme zcela transparentně. Na již historicky vytvořený zásobník, kam byly vpuštěny všechny financovatelné projekty, byly uvolněny prostředky, které byly původně blokovány na jiné projekty, o kterých již média informovala před půl rokem. To jsou ty projekty, které byly ze strany EK označeny za nedotovatelné z hlediska nevyhovujících provozních vztahů.

Nyní jsou uspokojovány všechny projekty s pozitivními posudky s výjimkou projektů, kde je metodická pochybnost – např. dálkové přivaděče čisté vody – zde si ještě vyjasňujeme stanovisko s EK. Všechny ostatní projekty byly ze zásobníku vyjmuty a byly podpořeny. Na další volné prostředky je již připravena další výzva na příjem projektů v oblasti 1.1.

Co se týká dálkových přivaděčů – v jakém stavu je jednání s EK? Je u nich stále šance, že by dané projekty mohly být přijaty?

Šance tam je – já si nedovedu představit, že bychom to nevybojovali… Chceme, abychom z metodiky k příloze č. 7, kterou jsme zveřejnili na konci roku a považovali ji za kompromisní, už neustupovali. Ale předběžná opatrnost a zkušenost našich předchůdců nám velí, abychom projekty prozatím pozdrželi.

Na serveru Aktualne.cz se objevila informace o hrozícím auditu, který by se vztahoval i na oblast vodárenství. Server má údajně k dispozici zprávu Evropského účetního dvora.

Tyto informace jsou mírně řečeno zmatené, a to zejména proto, že je směšován OPŽP s Operačním programem Doprava. Z článku mylně vyplývá, že problémy, se kterými se potýkají v dopravě, se týkají i nás. V článku je např. uvedeno, že Evropský účetní dvůr zjistil, že máme jinou chybovost, než jsme uváděli. To rozhodně není pravda, my v tomto okamžiku nejsme v žádném režimu kontroly Evropského účetního dvora, tzn. není možné konstatovat jakékoliv závěry. S účetním dvorem nejsme v žádném styku.

To znamená, že nemůže existovat zpráva…

Rád bych popsal celou situaci v kontextu, protože není rozhodně jednoduchá. Po kauze kolem SFŽP Evropská komise zadala audit. Ten proběhl, ale jeho hloubka nebyla dostatečná, protože cílem bylo zjistit reálný stav co nejrychleji. Proto EK zadala druhý audit, který již přinesl konkrétní informace. EK nám vytýkala celou řadu věcí: duplicitní roli Agentury ochrany přírody a krajiny, která hodnotila a zároveň si v masivním měřítku předkládala projekty, dále kontrolní mechanismy, způsob veřejnoprávní kontroly a mnoho dalších technických věcí. Koncem loňského roku EK konstatovala, že máme na všechny nálezy odpověď a že jsme přijali příslušná opatření. Ale vznikl nový požadavek, spočívající v kontrole vzorku již certifikovaných projektů… EK určila vzorek 92 projektů a zadala MF, aby provedlo kontrolu. Ta aktuálně běží. Naším cílem určitě je spustit certifikaci co nejdříve. Tato ambice sice vzala za své, protože pozastavenou certifikaci má celá ČR, nicméně snažíme se postupovat podle původního plánu, a proto jsme společně s náměstkem MF Matejem 19. 4. prezentovali EK mezivýstup z kontroly. Původní dohoda byla, že pokud budou závěry auditu v pořádku, mohla by se pomalu spouštět certifikace. A výsledky v pořádku jsou: jsou pod dvěma procenty chybovosti, s čímž EK bude spokojena. Dnes máme zkontrolováno přes 70 % finančního objemu ze vzorku 92 projektů. EK ale na jednání oznámila, že bude zadán audit našeho auditu. Na stanoveném vzorku 92 projektů stanoví další vzorek, který projde kontrolou. A to je to, co nás čeká v červnu a červenci. Tzn. zhruba v srpnu až září bychom měli potvrzeno, že náš operační program je v pořádku, a budeme čekat pouze na to, až se spustí certifikace České republice.


Druhá část rozhovoru

Třetí část rozhovoru

Vloženo: 18.06.2012

Zpět na seznam novinek

2012 | MOONS DESIGN