Setkání zástupců V4

Dne 7.12. 2011 se v Praze setkali zástupci zemí V4, Bulharska a Rumnska, aby projednali své zkušenosti s čerpáním fondů EU i legislativní návrhy Komise pro budoucí rozpočet EU a kohezní politiku. Jednání předsedal a delegaci ČR vedl I. náměstek ministra životního prostředí, Ing. Jakub Kulíšek.

Všechny delegace během jednání potvrdily, že zachování silné kohezní politiky zaměřené na snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi členskými státy a regiony je jejich hlavní prioritou. „Panuje mezi námi jasná shoda, že výdaje budoucí kohezní politiky musí být primárně určeny konkrétními regionálními potřebami jednotlivých členských států“, řekl I. náměstek ministra životního prostředí, Ing. Jakub Kulíšek.

V rámci setkání proběhla rovněž výměna zkušeností s čerpáním evropských prostředků v rámci stávajícího programového období. Delegace se shodly, že je třeba zásadně zjednodušit implementační mechanismy v rámci kohezní politiky. Zároveň však zdůraznily, že nové návrhy Komise patrně povedou spíše k nárůstu administrativní zátěže v budoucím programovém období a je tudíž nutné o jejich znění s Komisí dále jednat.

Zúčastněné země se rovněž přihlásily ke konceptu tzv. bridge projects, tj. projektů, jejichž náročnost neumožní jejich realizaci v rámci stávajícího programového období, a které by bylo možné finalizovat v rámci budoucího programového období. Delegace hodlají v tomto smyslu vyzvat Komisi, aby stanovila jasná pravidla pro tento druh projektů.

Zúčastněné země také potvrdily, že si i nadále budou vyměňovat pozice v jednáních k jednotlivým návrhům Komise tak, aby výsledná podoba budoucího programového období skutečně odrážela jejich reálné potřeby.

 

Vloženo: 10.12.2011

Zpět na seznam novinek

2012 | MOONS DESIGN