Tisková zpráva Mongolsko

První náměstek ministra životního prostředí navštívil Mongolsko v rámci  již4.zasedání  Česko-mongolské smíšené komise s delegací ministerstva průmyslu a obchodu, kterou vedl náměstek ministra Milan Hovorka a delegaci doprovázelo více než padesát podnikatelských subjektů, jejichž zástupci jednali o rozšíření obchodních a investičních aktivitách.

Na jednání s ministrem životního prostředí první náměstek zmínil dlouholetou vzájemnou spolupráci mezi oběma zeměmi. „Oceňuji nadstandartní vztahy našich zemí.V oblasti životního prostředí vnímám jistou historickou podobu z dob socialismu, které nevyniká šetrností vůči životnímu prostředí.“

První náměstek ministra, Jakub Kulíšek nabídl mongolské straně vzájemnou spolupráci zejména v oblasti poskytování konzultací a praktické pomoci. Česká strana by ráda nabídla spolupráci například v oblasti geologie a zpracování odpadu, konkrétní debata se dotkla likvidace ekologických škod. „ČR je schopna poskytnout know-how s komplexním řešením v této oblasti“ dodal první náměstek.

Mongolský ministr životního prostředí projevil konkrétní zájem o odbornou expertízu z české strany a to v oblasti sanace prostor bývalých vojenských areálů. Mongolsko již v této otázce oslovilo NATO a vnímá Českou republiku jako vhodného partnera v dané problematice, neboť ČR disponuje vlastní zkušeností sanace v bývalých vojenských areálech po Sovětské armádě na území ČR.

První náměstek ministra životního prostředí Jakub Kulíšek se zúčastnil i jednání smíšeného výboru obou zemí, které předsedal ministr nerostných zdrojů a energetiky Mongolska DashdorjZorigt.

Informoval o stavu životního prostředí ČR a vzájemné spolupráci mezi oběma zeměmi. Náměstek Kulíšek v závěru svého vystoupení podotkl: „potenciál dalšího rozvoje v této spolupráci je obrovský“.

V roce 2011 vzrostla mongolská ekonomika o 17,3 procenta HDP a prognózy poukazují na to, že se tempo růstu bude držet. Česká republika má výhodné postavení mezi ostatními zeměmi, že Národní ekonomická strategie Mongolska klade mezi své hlavní priority právě vodní a odpadové hospodářství, tedy obory, ve kterých má ČR co nabídnout.

2012 | MOONS DESIGN